Urban landscape is a huge and diverse setting filled with interesting details. 
This collection focuses on portraying the different textures of the city environment, thus turning the everyday objects like walls and surfaces into abstract art. Markings of the lives lived, and of the passing time, can be vividly seen on the ragged surfaces found around the urban setting. The collection highlights the serene side of urban surroundings as opposed to the hecticness and chaos of the modern life.

KAUPUNKI ON ISO, MONIMUOTOINEN KOKONAISUUS TÄYNNÄ MIELENKIINTOISIA YKSITYISKOHTIA.
Valokuvasarjassa valokuvauksen kohteena ovat erilaiset kaupunkiympäristöstä löytyvät tekstuurit. Arkipäiväisinä pidetyistä asioista, kuten seinistä ja muista pinnoista syntyykin abstraktia taidetta. Tekstuurien rosoisuus viestii kauniilla tavalla kaupungin elämisestä ja ajan kulumisesta. Kokonaisuus korostaa kaupungin seesteistä puolta vastakohtana sen modernille hektisyydelle ja kaoottisuudelle.

Breaking point / Hajoamispiste, 2017

Letters / Kirjaimet, 2017

Warmth / Lämpö, 2017

Fading out / Haalistua, 2017

Frost / Halla, 2017

Concrete jungle / Betoniviidakko, 2017

Diagonal / Diagonaali, 2017

Horizontal / Horisontaali, 2017

Vertical / Vertikaali, 2017

Back to Top